Εργαστηριακά μαθήματα στα συνεργεία της 115 ΠΜ

Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου οι μαθητές μας πραγματοποίησαν εργαστηριακά μαθήματα στα συνεργεία της 115 ΠΜ στην αεροπορική βάση της Σούδας ερχόμενοι για άλλη μια φορά σε επαφή με τον μελλοντικό τους επαγγελματικό χώρο και συγκεκριμένα στο υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών 2ου βαθμού.

Αναλυτικά έγινε εκπαίδευση στα ακόλουθα : σκάφος ,κινητήρα, μπήκαμε σε αεραγωγό, μιλήσαμε για υδραζίνη, για υδραυλικά-σύστημα προσγείωσης και πέδησης, για την οργάνωση και λειτουργία του εργοστασιακού χώρου (που ήταν και το πρώτο κεφάλαιο στην β τάξη στην μηχανολογία), είχαμε την ευκαιρία να δούμε ελικόπτερο διάσωσης και ανθυποβρυχιακού πολέμου και να κατανοήσουμε την αρχή λειτουργίας του, έγινε πλήρη ανάλυση πτέρυγας και αεροδυναμικής με κίνηση πηδαλίων (και πηδάλιο Τ9) για την κατανόηση της αεροδυναμικής σε χαμηλές και υψηλές ταχύτητες, καθώς και για τη λειτουργία πυροβόλου.

Online Μαθήματα