Εκπαιδευτικό Κέντρο

Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών

Η φοίτηση στο Εκπαιδευτικό μας κέντρο, πέραν της πιστοποίησης χειριστού από την ΥΠΑ, θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν ένα ιδιαίτερο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στα Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών «ΣμηΕΑ», το οποίο και θα είναι στενά συνδεδεμένο με πραγματικές συνθήκες πληθώρας εφαρμογών της αγοράς. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με την ALTUS LSA στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.

Καλέστε για δωρεάν ενημέρωση

Τηλεφωνικό Κέντρο: 28210 66999, εσωτ. 111
Κινητό: 693 2384141
Online Μαθήματα