ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΣΧ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Στις 8/6/2023 πραγματοπoιήθηκε στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων η γιορτή λήξης για το τρέχων σχολικό έτος. . Περιλάμβανε προβολή και παρουσίαση από τους μαθητές εργασίας θέματος ''Μη επανδρωμένα αεροσκάφη - drone'' καθώς και επίδειξη απογείωσης - πτήσης - προσγείωσης στο φωτιζόμενο ελικοδρόμιο του μη επανδρωμένου εξακόπτερου αεροσκάφους τύπου Drone F-550 το οποίο κατασκευάστηκε και προγραμματίστηκε από τους μαθητές. Ακολούθησε η απονομή των πτυχίων στους τελειόφοιτους.

Online Μαθήματα