ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΔΡΑΖΙΝΗΣ

Στις 2/02/2023 και ημέρα Πέμπτη οι μαθητές του τμήματος των Μηχανικών Αεροσκαφών των Σχολών 'ΖΗΤΑ’ , είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον χώρο του συνεργείου υδραζίνης. Η Υδραζίνη είναι μια ανόργανη χημική ένωση, που περιέχει άζωτο και υδρογόνο. Χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη με σκοπό την παραγωγή ενέργειας σε συνθήκες κατά τις οποίες το αεροσκάφος χάνει την λειτουργία του κινητήρα. Η ενέργεια που παράγεται έχει σαν σκοπό την υποβοήθηση του Αφούς στην πλοήγηση και όχι την προώθηση του. Οι μαθητές μας, παρακολούθησαν επίδειξη του συστήματος και επεξήγηση της λειτουργίας του.

Online Μαθήματα