Προσφορά θέσεων για φοίτηση σε ιδιωτικές σχολές

Θέσεις φοίτησης σε ιδιωτικές σχολές ΙΕΚ της πόλης μας για απόκτηση πτυχίου και εξάσκηση επαγγέλματος σε νέους, που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες εξασφαλίστηκαν από τον Δήμο Χανίων, κατόπιν πρωτοβουλίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμΕΑ & Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού του Δήμου Χανίων, η οποία είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής προστασίας των συνδημοτών μας.

Online Μαθήματα