Χορήγηση άδειας σε 10 επαγγέλματα μηχανοτεχνίτη, χωρίς εξετάσεις.

Στους απόφοιτους Μηχανικούς Αεροσκαφών χορηγούνται, χωρίς εξετάσεις, οι παρακάτω άδειες άσκησης επαγγέλματος: (N. 1575/1985, K.Y.A. E/6742/1999, Άρθρο 18 Ν. 3185 2003)

1) Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

2) Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεως (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

3) Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)

4) Τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)

5) Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)

6) Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)

7) Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

8) Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Άδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + έτος σχετική πρ/σία)

9) Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

10) Τεχνίτη μηχανικού Εγκαταστάσεων

Online Μαθήματα